dimarts, 25 de maig de 2010

Dies de feina gràcies a les TIC

Quan vaig decidir crear els portals www.pantallatactil.net i www.puntodeinformacion.net, no pensava que em donarien tanta feina (no hem de confondre feina amb ingressos).

Divendres tinc reunions amb dos proveïdors i una tercera reunió amb un proveïdor relacionat amb un projecte important que ha sortit d'aquests portals.

De moment tot és feina i pocs ingressos, però tot té el seu preu i ara mateix cal sembrar per recollir, que és exactament el que estic fent.

Sempre he tingut en ment que ha calgut fer un pressupost per què surti alguna feina important, i amb aquests dos portals no me'n salvo de crear-ne uns quants al dia, o sigui que aviat espero tenir força feina, tot i que ja vaig tenint vendes per tota Espanya, els pressupostos importants són els que realment em donaran la feina que busco, i espero que no trigui molt a caure algun d'ells.

 
Tira Ecol