dimecres, 22 d’octubre de 2008

La distribució GNU/Linux Fedora 9, tindria un cost de 10,8 mil milions de dòlars si s'hagués d'escriure des de 0

De totes les distribucions GNU/Linux que existeixen, em quedo amb Fedora. Tots tenim una distribució en especial que ens fa més pes que les altres, i Fedora és la meva.

Avui llegeixo que si haguéssim d'escriure des de 0 tot el codi que composa la distribució Fedora 9, el cost d'escriure'l, seria de 10,8 mil milions de dòlars. Quina quantitat més exagerada, no? i qui ho ha pagat tot això? doncs tots els desenvolupadors amb les seves hores, empreses que han invertit en el kernel o altre software, com openoffice.org, o bé, els voluntaris que tradueixen el software a la seva llengua, com softcatala.org.

Concretament, la distribució Fedora 9, conté 204,5 milions de línies de codi i 2.547 paquets.

Tots aquests càlculs es basen en COCOMO, que és un model constructiu de despeses.

 
Tira Ecol