dilluns, 21 de juliol de 2008

El cas de Yahoo! intentar silenciar a Carl Icahn és la millor manera?

Portem fa mesos un cas que no havia tingut precedents... el cas de Microsoft VS. Yahoo!, intentant el primer quedar-se el segon.

Resulta que Carl Icahn, inversosr del 5% de Yahoo!, sempre ha estat partidari de la venda de Yahoo! cap a Microsoft.

Ara, Yahoo! ha deciit que Carl Icahn formi part del consell d'administració de Yahoo! juntament amb dues persones que ell mateix ha decidit.

Jo pregunto... això és bo o dolent per a Yahoo!???

Ja ho veurem properament.... és un cas sense fi.

 
Tira Ecol