dimecres, 23 d’abril de 2008

Quan no vols que naveguin durant certes hores per certes planes

La sol.lució és fàcil. Squid. Web Oficial: www.squid-cache.org

Squid és un servidor proxy que pot ser utiitzat per a bloquejar la navegació per diferents webs en diferents horaris.

Això és el que ha fet el Ministeri de Defensa, ja que es trobava que a certes hores del dia, la gent navegava per planes que no tenien res a veure amb la seva feina, i clar, col.lapsaven la xarxa.

Aquí teniu la noticia... fixeu-vos quines planes eren... As, Marca, Interviu, ...

 
Tira Ecol