dimarts, 1 d’abril de 2008

El Govern Balear allibera programes de l'administració pública

El govern de les Illes Balears ha alliberat el codi de diferents programes que utilitza l'administració pública. Amb aquesta alliberació, s'intenta que tothom pugui estar més comunicat al els seus sistemes.

Els programes que s'han alliberat són:

  • SISTRA: Sistema de Tramitació electrònica. Es tracta d’una eina que dóna suport al desenvolupament i la tramitació telemàtica de procediments administratius.
  • ROLSAC: Gestor de Continguts corporatiu. Eina de gestió de continguts de la web corporativa especialitzat en gestionar continguts administratius.
  • GDAFORMS: Generador de Documents administratius. Eina que permet la generació automàtica de documents administratrius a partir de la definició de plantilles RTF i dels camps a autoemplenar a partir de formunlaris d’entrada.
  • GUSITE: Generador de Microsites. Eina especialitzada en la creació de pàgines web per a personal no necessàriament tècnic. Facilita un disseny homogeni de les pàgines i múltiples serveis de forma automàtica.
Podeu trobar més informació AQUÍ.

 
Tira Ecol