dijous, 27 de març de 2008

Guia sobre el Programari Lliure

L'Organització de Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) ha publicat aquest document (.pdf).

Tot i que fa referència a l'aplicació local a Amèrica Llatina i el Carib, no deixa de ser una lectura totalment recomanada i important per al programari lliure.

Fixeu-vos en la contratapa, que l'han utilitzat per veure el mapa conceptual del programari lliure.

Trobareu més informació aquí.

 
Tira Ecol