dilluns, 3 de març de 2008

Governació treu a concurs una suite informàtica de programari lliure per a PIMES i autònoms

Amb això sempre estem amb lo de sempre... resulta que hi ha projectes que poden utilitzar-se com a base i invertir amb el seu desenvolupament, o bé, crear-ne de nous.

En aquest cas, governació ha decidit crear-ne de nous en lloc de millorar els existents, per tant, la inversió serà més gran i estem reinventant la roda, però per contra, tindrem un producte exclusiu centrat amb unes necessitats en concret.

El sistema vol que tingui les utilitats bàsiques de la petita i mitjana empresa catalana (eines per a la gestió de contactes, per a la facturació i les despeses, per elaborar documents i per gestionar el correu electrònic). Serà multiplataforma (Windows, Linux, Mac, ...).

Això és molt bona notícia igualment, ja que crec que és una necessitat que encara mancava resoldre, i sembla ser que, per fi, dintre de 4 mesos, serà posible.

Jo tinc ganes de jubilar el meu soft de facturació, però per què hi trobo moltes mancances i no tinc el temps disponible per millorar-lo. A veure si realment això serà ja possible.

 
Tira Ecol