dimecres, 20 de febrer de 2008

Simulant col.lisions de forats negres amb les PS3

Gràcies a la potència de càlcul d'aquestes consoles de videojocs, i lògicament al Linux que es pot instal.lar en elles, els físics i científics, les poden utilitzar per simular interaccions entre partícules que tinguin un tamany entre subatòmic i astronòmic.

Recentment, el professor Khanna de la Universitat de Massachusetts ha creat una xarxa de 16 videoconsoles per a realitzar el simulacre d'aquestes conl.lisions. Això li podríem dir que és un supercomputador personal.

Impressionant, no?

 
Tira Ecol