diumenge, 6 de gener de 2008

Quant li costa a Google l'espai per emmagatzemar tota Internet?

La resposta directa és 5 milions de dolars!!!

Es necessita aproximadament uns 5 Petabytes (5120 terabytes, 5.2 milions de gigabytes) d'espai per emmagatzemar totes les planes d'internet, per poder així donar informació del seu contingut als resultats del cercador.

Un petabyte costa aproximadament un milió de dolars.

Quan el cercador passa per les webs, va recopilant tota la informació i la va guardant en aquest espai d'emmagatzematge. Llavors, quan volem fer una recerca, google pot oferir el contingut de les nostres webs en els resultats gràcies a que prèviament a guardat aquest contingut. Això implica un importantíssim espai d'emmagatzematzge per guardat totes les webs de tot el Món. Ara ja sabeu quant necessitaríeu per fer-ho vosaltres mateixos.

Una dada interessant de Google, no?

 
Tira Ecol