dimecres, 5 de desembre de 2007

I continuem pujant


Pujem l'IVA. Així de senzill:

Les Cambres de Comerç volen reduir la cotització a la Seguretat Social i apujar l'IVAAixí de clar ho tenen. Treiem d'un lloc i incrementem a l'altre. Què fàcil. I qui són els afectats??? Els nostres consumidors finals, per suposat.

Intenem donar un alé a aquest govern a través de les noves tecnologies i ens ho recompensen d'aquesta manera.

Les petites i mitjanes empreses acabarem ofegades a causa de tots aquests impostos imposats i que hem de cobrar als nostres clients per a les administracions... a veure en qui confiaran els nostres clients quan nosaltres desapareixem!!!

 
Tira Ecol