dilluns, 24 de desembre de 2007

Els Maldecaps del Linux

Doncs si... Linux dóna també maldecaps, però són molt diferents als del Windows (realment, venen donats per intentar fer coexistir tots dos sistemes).

La setmana passada estava amb un client que té un Linux com a servidor de fitxers. Facilita els fitxers a la xarxa per a una aplicació feta en Windows.

Aquest client ha obert una oficina a Barcelona. Hem de lligar les dues oficines a través d'una VPN (una xarxa virtual).

Resulta que aquest programa en windows funciona am fitxers plans, i dintre d'una xarxa local, va bé, però a través d'internet, és un sistema lent. El software està adaptat per a poder utilitzar bases de dades MS SQL-SERVER, però clar, necessitaríem un Windows 2003 Server i un Sql Server, cada un pagant les seves corresponent llicències. Ve incorporat inseparablement els seus reinicis i penjades, per això, aquest client no es vol treure el Linux de sobre. Per a aquest client, tenir un Linux com a servidor de la seva empresa, ha resultat en 0 problemes, 0 reinicis, 0 penjades i un cost molt menor al que li hagués supossat un Server Windows... Us puc assegurar que Hardware Servidor + Actualització + Instal.lació + Configuració, li ha resultat molt més econòmic que només la llicència d'un Windows Server 2003. Sumeu-li les altres llicències de programes, instal.lació i configuració... a veure per quant us surt (els reinicis i penjades van incloses amb la llicència).

Ara el maldecap és meu per fer-li funcionar tot això. Tinc idees que fara que això sigui possible. Utilitzarem un sistema semblant al Terminal Server de Windows (però millor, clar). Aquesta tarda tinc visita amb l'empresa creadora del software per a realitzar alguna prova insitu sobre la seva aplicació emulada dintre d'un linux, i si això falla, utilitzarem la virtualització que us he explicat uns posts anteriors, i serà com si l'empresa remota estigués treballant directament amb la xarxa.

És fantàstic tot el que es pot realitzar amb Linux... minimitzant els costos de l'empresa i maximitzant la seguretat i estabilitat.

Els propis clients em donen la raó, i aquest és el millor reconeixement que pots tenir.... el mèrit d'haver fet la feina ben feta.

 
Tira Ecol